Jakie gazy techniczne wyróżniamy?

Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu, a ich zastosowanie sięga od produkcji materiałów budowlanych po leczenie pacjentów w szpitalach.

 

Czym są gazy techniczne?

Gazy techniczne to produkty gazowe wykorzystywane w przemyśle, rzemiośle, medycynie oraz naukowym badaniu analiz materiałów. Charakteryzują się one wysokim stopniem czystości, co pozwala na otrzymywanie wiarygodnych wyników badań czy procesów fabrykacyjnych oraz na bezpieczne stosowanie w sektorze medycznym. To substancje zidentyfikowane jako surowce użyteczne i niezbędne w różnego rodzaju branżach.

 

Jakie gazy techniczne wyróżniamy?

Gazy techniczne można podzielić na kilka podstawowych grup. Do najważniejszych zalicza się tlen techniczny, będący składnikiem procesów spawania, a także substancja niezbędna do wspierania oddechu dla pacjentów szpitalnych. Następnie, azot techniczny, który pełni wiele funkcji, m.in. osłania jako gaz ochronny przed utlenianiem oraz jest stosowany jako gaz czyszczący w laboratoriach. Innymi ważnymi gazami technicznymi są argon, hel, acetylen czy dwutlenek węgla. Każdy z nich występuje w różnych czystościach oraz konfiguracjach, dostosowanych do specyficznych zastosowań.

 

Inne rodzaje gazów technicznych to m.in.:

  • chlor — do dezynfekcji wody i wybielania,
  • dwutlenek siarki — do użytku w chłodnictwie,
  • dwutlenek węgla — do produkcji napojów gazowanych,
  • freon — niezastąpiony w chłodnictwie i klimatyzatorach,
  • etan, propan, butan — dla przemysłu energetycznego,
  • a także etylen, metan i wodór.

 

Gdzie wykorzystywane są gazy techniczne?

Gazy techniczne stosowane są w szerokim spektrum dziedzin przemysłu w Łodzi. Przykładowo, tlen techniczny używany jest jako składnik mieszanki oddechowej dla nurków, spawaczy oraz pacjentów szpitalnych. Azot techniczny wykorzystuje się jako gaz pędny w przemyśle spożywczym czy do głębokiego mrożenia komponentów w sprzęcie elektronicznym. Gazy śladowe mają zastosowanie w analizie atmosfery czy monitorowaniu emisji związków chemicznych do środowiska. Warto dodać również, że niektóre gazy techniczne wykorzystuje się w przemyśle kosmicznym lub innowacyjnych technikach energetycznych.